// Archiwa

Matura

This category contains 2 posts

Ostentacyjna reklama ważnej książki

Autorzy celowo nie zamieścili gotowych rozwiązań (z wyjątkiem testów działań na tekście nieliterackim), aby umożliwić uczniowi swobodę tworzenia własnych odpowiedzi, a nauczycielowi swobodne wykorzystywanie wybranych ćwiczeń do pracy na lekcji lub w domu.

Tematy olimpijskie dostosowane do matury ustnej

Poniżej zamieszczam tematy olimpijskie dostosowane do wymagań ustnej matury z języka polskiego.