//
czytasz...

Piórem i myszą

Jubileusz 25-lecia „Kwartalnika Edukacyjnego”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że zamierzamy fetować (nie mylić z fedrować – mamy dzień przerwy!) jubileusz istnienia „Kwartalnika Edukacyjnego” – pisma Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Chcemy się spotkać w Małej Sali Filharmonii Podkarpackiej, by dyskutować we wspólnym gronie o Szkole w kręgu przemian. Rzecz będzie miała swoją dynamikę, a nawet dramatyzm. Wysłuchamy czterech wykładów, zorganizujemy dyskusję panelową na temat roli szkoły w czasie powstawania Sztucznej Inteligencji, wysłuchamy również koncertu skrzypcowego.

Zaprosiliśmy zacnych Profesorów prelegentów: Zofię Agnieszkę Kłakównę, Kazimierza Ożoga, Mariusza Zemłę oraz wyjątkową Dyrektorkę z Łodzi, panią Bożenę Będzińską-Wosik. Będziemy delektowali się jubileuszowym tortem oraz odrobiną szampana, łącząc intensywność intelektualną z uciechami podniebienia oraz urodą muzyki (wykonanie – Kamil Skicki).

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli, chcemy Was zobaczyć i wysłuchać. Mamy kilka wolnych miejsc i w wersji dodatkowej – dostawki. Należy spełnić tylko jeden warunek – zarejestrować się na stronie: https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=10359#zarejestruj

Zapraszamy!

Poniżej notka redakcyjna, zapisana w numerze jubileuszowym.

Czym jest efektywna edukacja? Jaki jest zakres skutecznych oddziaływań, które dają młodemu człowiekowi realne szanse rozwoju? Jak rozwijać placówkę w jej kształcie organizacyjnym, by służyła społeczności uczniów, bez „ukrzesłowienia”, nadmiernego formalizmu, przyjazną dla mózgów małorosłego ludu i jeszcze otwierającą na różne aspekty otaczającego świata?

Próby odpowiedzi na owe pytania, ale i też wiele innych, pojawiają się w najnowszym jubileuszowym numerze pisma, które jest także, poniekąd, egzemplarzem pokonferencyjnym. Zapraszamy do lektury artykułów naszych gości: Zofii Agnieszki Kłakówny, Kazimierza Ożoga oraz Mariusza Zemły. Wyłania się z nich arcyciekawy obraz tego wszystkiego, co winno konstytuować pragmatykę działań edukacyjnych polskiej szkoły. Dotyczy to zarówno statusu języka jako najważniejszego kulturowego medium, nauczyciela – osoby budującej rzeczywiste więzy i kompetencje poznawcze wychowanków oraz ucznia – podmiotu poznającego i wybierającego wartości służące rozwojowi społeczności i jednostek.

W części drugiej znajdziecie Państwo teksty, które w przekonaniu redakcji stanowiły w historii kwartalnika ważne wystąpienia, tworzące wizję funkcjonowania nowoczesnej szkoły oraz przedstawiały najważniejsze niebezpieczeństwa ograniczające możliwości rozwoju systemu oświaty.

Niniejszy numer jest swoistym „wyznaniem wiary” osób prowadzących „Kwartalnik Edukacyjny”. Tworzony z myślą o jubileuszu 25-lecia swojego istnienia, jest również wyrazem szacunku wobec osób, które pismo tworzyły i kierowały nim u początków jego istnienia.

Oto mała antologia cytatów – „złotych myśli” – wybranych z tekstów zamieszczanych w piśmie:

  • RADOŚĆ jest to postawa, stan mentalny, wolicjonalny i uczuciowy człowieka (całej wspólnoty) wywołany przez jakieś dobro, […] to swoisty dialog podmiotu indywidualnego bądź zbiorowego z wartościami.
  • Umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny, […] powinna stanowić jeden z ważnych celów edukacji.
  • Błędy robią wszyscy, nikt nie jest doskonały, ale nie wszyscy pracują nad tym, by pisać lepiej.
  • Uczeń będzie mniej zestresowany, jeżeli poczuje się podmiotem oddziaływań edukacyjnych, jeżeli wytworzy przekonanie, iż sam jest przyczyną wielu zdarzeń, […] że ma możliwość wyrażania siebie.
  • Zależy nam na rzeczowej dyskusji dotyczącej wpływu zmieniającego się stylu życia młodego pokolenia na istniejący w nim kulturowy i społeczny potencjał, zdolność do podejmowania wyzwań, duchową […] niezależność.
  • Czytanie to czynność wymagająca – domaga się wyciszenia, uważności, namysłu…
  • W nadawaniu znaczenia nowym informacjom nikt nie może nas wyręczyć.
  • Sztywne trzymanie się podstawy programowej utrudnia pracę mózgom tych lepszych, jak również słabszych uczniów.