//
czytasz...

Olimpiady, Konkursy

XLV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – komunikat Organizatorów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Nauczyciele Poloniści

województwa podkarpackiego

 

Podkarpacki Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w XLV edycji Olimpiady.

 

Terminarz XLV OLiJP:

Zawody szkolne – do końca listopada 2014 r.

Zawody okręgowe:

· pisemne – 14 lutego 2015 r.

· ustne – 7 marca 2015 r.

Zawody ogólnopolskie – 15 – 18 kwietnia 2015 r.

Dokumentację uczniów kierowanych do zawodów okręgowych należy przesłać pod adresem:

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej, ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, w terminie do 18 grudnia 2014 r.

Zebranie poświęcone organizacji XLV Olimpiady zostanie zorganizowane w październiku.
O terminie, miejscu i programie poinformujemy na naszych stronach internetowych (adresy poniżej).

Przypominamy, że obowiązująca dokumentacja zawiera: prace przygotowawcze – poprawione przez prowadzącego nauczyciela i opatrzone recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją), sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego). Prace na stronie tytułowej winne być opatrzone pieczątką szkoły.

Ważne: Komitet Główny wniósł nowe ustalenia do regulaminu olimpiady dotyczące kwalifikowania do części ustnej eliminacji okręgowych i kwalifikowania do etapu centralnego, prosimy o zapoznanie się z tymi założeniami.
Tematy na zawody szkolne oraz wszystkie materiały i informacje o charakterze ogólnopolskim (w tym regulamin Olimpiady) są zamieszczane na stronie Komitetu Głównego Olimpiady: www.olijp.pl

Informacje dotyczące naszego okręgu – bieżące komunikaty, terminy, harmonogramy, wyniki z poszczególnych etapów będą zamieszczane na stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego: www.ifp.ur.edu.pl oraz na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: www.pcen.rzeszow.pl Informujemy również, że dalsza korespondencja ze szkołami odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje na temat XLV Olimpiady można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego telefonicznie: (17) 789-11-54; 512 253 215 lub pocztą elektroniczną: irast@poczta.onet.pl

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie tych informacji zainteresowanym nauczycielom i umożliwienie im udziału w organizowanym zebraniu.

Liczymy na ścisłą współpracę oraz liczną reprezentację szkoły w zawodach wszystkich etapów.

 

Z poważaniem

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego OLiJP

 

mgr Irena Stryjkowska