//
czytasz...

Nowości, książki

Propozycje czytelnicze – na początek 2013 roku

Esej  Rozprawa Podręcznik…

 

 • Krzysztof Andrzejczak, Opowieść literackiej Ameryki. Zarys Stanów Zjednoczonych od początków do czasów najnowszych, Wyd. Universitas, Kraków 2012
 •  Jacek Brzozowski, Mirosław Skrzypczyk, Marek Stanisz (red.), Stolice i prowincje kultury, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012
 • Allan Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2012
 • Stefan Chwin, Miłosz. Interpretacje i świadectwa, Wyd. TYTUŁ, Gdańsk 2012
 • Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska (red.) Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2013
 • Paweł Dybel, Oblicza hermeneutyki, Wyd. Universitas, Kraków 2012
 • Umberto Eco, Jean-Claude Carriere, Nie myśl, że książki znikną, Wyd. WAB, Warszawa 2010
 • Terry Eagleton, Po co nam kultura?, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012
 • Dorota Heck, Filologia i (jej) interpretacje, DWE, Wrocław 2012
 • Michał Heller, Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą, Wyd. Copernicus Center Press, Kraków 2012
 • Michel Foucault, Hermeneutyka podmiotu, Wyd. PWN, Warszawa 2013
 • Krzysztof Koehler, Boży podżegacz. Opowieść o Piotrze Skardze, Wyd. Sic!, Warszawa 2012
 • Krzysztof Kozłowski, Szekspir Teoria Lancasterska. Domysły i Fakty, Wyd. PWN, Warszawa 2012
 • Ryszard Legutko,  Triumf człowieka pospolitego, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2012
 • Paweł Mackiewicz, W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji, Wyd. Universitas, Kraków 2012
 •  Brian McHale, Powieść postmodernistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012
 • Gianfranco Ravasi, Marko Ivan Rupnik, Fascynacja Pięknem, Wyd. Salwator, Kraków 2012
 • Kamil Rusiłowicz, U progu eksplozji. Kryzys tożsamości w prozie pokolenia lat siedemdziesiątych, Wyd. Universitas, Kraków 2012
 • Maciej Rydel, Dwór – polska tożsamość, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2012
 • Jarosław Marek Rymkiewicz, Głowa owinięta koszulą, Wyd. Sic!, Warszawa 2012
 • Bruno Schulz, Księga obrazów, Wyd. słowo/obraz terytoria
 • Piotr Śliwiński, Horror poeticus, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 2012
 • Maciej Urbanowski, Jest Bóg, żyje i prawda, Wyd. Fronda, Warszawa 2012
 • Julian Wołoszynowski, Rok 1863, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2013

Proza

 • Roberto Bolano, 2666, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012
 • Roberto Bolano, Rozmowy telefoniczne. Opowiadania, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012
 • Michaił Bułhakow i Jelena Sergiejewna Bułhakow, Dziennik Mistrza i Małgorzaty, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2013
 • Haruki Murakami, Zniknięcie słonia, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012
 • Vladimir Nabokov, Obrona Łużyna, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012
 • Carlos Ruiz Zafon, Gra anioła, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2012

 

Poezja

 • Szymon Babuchowski, Rozkład jazdy. Wyd. „Toposu”, Sopot 2012
 • Julia Fiedorczuk, Bio, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Mariusz Grzebalski, Słynne i świetne, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Bogusław Kierc, Szewski poniedziałek, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Bogusław Kierc, Manatki, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2013
 • Zbigniew Machej, Wspomnienia z poezji nowoczesnej, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Krystyna Miłobędzka, Po krzyku, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Edward Pasewicz, Wiersze dla Róży Filipowicz, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Krzysztof Siwczyk, W państwie środka, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Andrzej Sosnowski, Sylwetki i cienie, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Tadeusz Różewicz, To i owo, Wyd. Biuro Literackie Wrocław 2012
 • Jan Tulik, Poezje wybrane,  Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2012