//
czytasz...

Olimpiady, Konkursy

Wyniki etapu okręgowego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny – szkoły ponadgimnazjalne

Eliminacje okręgowe składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy konkursu pisali test kompetencyjny.

Druga część miała charakter eliminacji ustnych. Uczniowie prezentowali swoje wystąpienia przed widownią oraz specjalnie powołanym jury. Uczestnicy konkursu prezentowali interpretację głosową wylosowanych wierszy oraz ich analizę i interpretację merytoryczną.

Zawody odbyły się 27 października oraz 10 listopada b.r. w siedzibie PCEN w Rzeszowie.

Wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce – Paweł Hajduk, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu

II miejsce – Adrian Pałacki, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

w Tarnobrzegu

III miejsce – Natalia Sowula, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

w Dynowie

Wyróżnienie – Edyta Marciniec, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

Wyróżnienie – Weronika Wilkos, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego

w Rzeszowie

 

Gratulujemy!

Skład Jury: dr Dorota Szumna (UR), mgr Urszula Szymańska-Kujawa (PCEN), dr Stanisław Dłuski (UR), dr Mariusz Kalandyk (PCEN)

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Zapraszamy za rok.

Koordynator eliminacji okręgowych Konkursu

Mariusz Kalandyk