//
czytasz...

Nowości, książki

Nowości na Nowy Rok tudzież zapowiedzi

Nowości

ks. A. Boniecki, Lepiej palić fajkę niż czarownice, Wyd. Znak, Kraków 2011

„Chamuły”, „gnidy”, „przemilczacze”… Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, red.: Dorota Kozicka,                                  Wyd. Universitas, Kraków 2011

D. Damrosch, Mityngi myśli, Wyd. WUJ, Kraków 2011

M. Cieśla-Korytowska, Te książki zbójeckie, Wyd. UJ, Kraków 2011

T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka,  Wyd. Universitas, Kraków 2011

Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, Wyd. Znak, Kraków 2011

M. Heller, Podglądanie Wszechświata, Wyd. Znak, Kraków 2011

J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie,  Wyd. Czarne, Wołowiec 2011

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Wyd. UJ, Kraków 2011

B. Małczyński, Rozwiązywanie tekstów. Poetyckie polimorfie Tymoteusza Karpowicza,  Wyd. Universitas, Kraków 2011

J. Momro, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność,  Wyd. Universitas, Kraków 2011

M. Kaczorowska,  Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego,  Wyd. Universitas, Kraków 2011

M. Osiecka, Fragmenty lustra, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

E. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011

T. Różewicz, Wbrew sobie (Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem), Biuro Literackie, Wrocław 2011

 

Poezja 

H. Bereza, Zgłoski, Wyd. Forma, Szczecin 2011

J. Dehnel, Rubryki strat i zysków. Zebrane poematy i cykle poetyckie z lat 1999-2010, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 2011

J. Hartwig, Gorzkie żale,  Wydawnictwo a5, Kraków 2011

Z. Herbert, Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2011

J. Kaczmarski, Antologia poezji, Wyd. Demart, Warszawa 2011

T. Karpowicz, Dzieła zebrane, t. 1, Wyd. Biuro Literackie, Wrocław 2011

Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia,   Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

P. Sommer, Dni i noce, Wyd.   Biuro Literackie, Wrocław 2011

M. Świetlicki, Wiersze, Wyd. EMG,  Kraków 2011

A. Ziemianin, Wilcze podniebienie,  Podkarpacki Instytut Książki, Rzeszów 2011

 

Zapowiedzi 

W. Bobiński, Teksty w lustrze ekranu. Propozycja okołofilmowej strategii kształcenia literacko-kulturowego,                                  Wyd. Universitas, Kraków 2011

A. Boyd , P. Stewart , R. Alexander, Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Wyd. UJ, Kraków 2011

Ćwiczenia z rozpaczy, red.: J. Jarzębski, J. Momro,  Wyd. Universitas, Kraków 2012

D. J. Goldhagen, Wiek ludobójstwa,  Wyd. Znak, Kraków 2012

Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, red.: A. Kałuża, A. Świeściak, Wyd. Universitas, Kraków 2012

K. Kornacki, „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy,   Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

W. Lutosławski, O muzyce,  Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

A. Mizerka,  Kamp po polsku. Formy nowej estetyki w literaturze i życiu literackim po 1989 roku, Wyd. Universitas,                 Kraków 2012

Mój Wiek. Fragmenty rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem, Wyd. Universitas, Kraków 2011, format CD

D. OramusImiona Boga. Motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku,    Wyd. Universitas, Kraków 2011

Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red.: I. Iwasiów, A. Galant,   Wyd. Universitas, Kraków 2011