//
czytasz...

Czasopisma nie tylko literackie

Lista czasopism literacko przydatnych

 

AKANT – miesięcznik literacki

Akcent – kwartalnik literacki

BLIZA – kwartalnik artystyczny

Czas Kultury – dwumiesięcznik społeczno-artystyczny

Dekada Literacka – dwumiesięcznik literacki

FA-art – kwartalnik artystyczny

Fraza – rzeszowski kwartalnik literacko-artystyczny

Ha!art – miesięcznik

Krasnogruda – archipelag „Pogranicza”

Kronos – kwartalnik filozoficzny

Kwartalnik Artystyczny – pismo literackie

Nowa Okolica Poetów – rzeszowski kwartalnik literacki

Odra – miesięcznik

Res Publica Nowa – kwartalnik literacko-społeczny

Rita Baum – nieregularnik

Topos – dwumiesięcznik literacki

Znak – miesięcznik