//
czytasz...

Olimpiady, Konkursy

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – informacje

Rzeszów, 21 września 2011 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

województwa podkarpackiego

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 października 2011 r. (piątek) o godz. 1430, w sali nr 118 Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16 C, odbędzie się zebranie organizacyjne na temat XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Program zebrania:

  1. Ocena poziomu prac przygotowawczych i poziomu przygotowania młodzieży do zawodów pisemnych i ustnych II i III stopnia.
  2. Omówienie tematów prac przygotowywanych na tegoroczną Olimpiadę (ogólny zarys wymogów do poszczególnych tematów, indywidualne konsultacje dotyczące określonych problemów) przez pracowników naukowych URz – jurorów olimpiady.
  3. Sprawy organizacyjne i regulaminowe XLII OLiJP.

 

W trakcie spotkania będą dostępne do wglądu prace przygotowawcze – szkolne i prace pisemne z eliminacji okręgowych z ubiegłego roku.

 

Terminarz bieżącej Olimpiady:

Zawody szkolne – do końca listopada 2011 r.

Zawody okręgowe:

  • pisemne – 18 lutego 2012 r.
  • ustne –      3 marca 2012 r.

 

Zawody ogólnopolskie: 18 – 21 kwietnia 2012 r.

 

Dokumentację uczniów kierowanych do zawodów okręgowych należy przesłać (przekazać) pod niżej podany adres w terminie do 15 grudnia 2011 r.

Adres korespondencyjny Komitetu Okręgowego: Irena Stryjkowska, ul. Solarza 20/42,
35-125 Rzeszów
.

Przypominamy, że obowiązująca dokumentacja zawiera: prace przygotowawcze – poprawione przez prowadzącego nauczyciela i opatrzone recenzjami dwóch nauczycieli, sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wg obowiązującego wzoru.

Ze względów finansowych i organizacyjnych nie zostały w tym roku wydrukowane broszury
z tematami.

Tematy na zawody szkolne są opublikowane na stronie Olimpiady: www.olijp.p9.pl

 

Strona ta zawiera wszystkie bieżące informacje, tematy prac przygotowawczych oraz dawne tematy zawodów okręgowych i centralnych, wzory protokołów, regulamin, harmonogram.
Na stronie tej znajduje się link o konkursie: Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza.

Dodatkowe informacje na temat XLII Olimpiady można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego: telefon (17) 789-11-54 – poniedziałek, wtorek od 800 do 1000  lub w godzinach wieczornych i przez pocztę elektroniczną pod adresem: irast@poczta.onet.pl oraz u przewodniczącego Komitetu Okręgowego: zenon.ozog@interia.pl

Informacje o terminach konsultacji, zakwalifikowaniu do zawodów okręgowych będą umieszczane na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie: www.pcen.rzeszow.pl

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie tych informacji zainteresowanym nauczycielom i umożliwienie im udziału w organizowanym zebraniu.

 

Z poważaniem

                                                                                        Sekretarz

 Komitetu Okręgowego OLiJP

mgr Irena Stryjkowska

 

 

 

Statystyka XLI Olimpiady

Do zawodów okręgowych XLI Olimpiady zostało skierowanych 95 uczniów z 30 szkół.

Po weryfikacji prac przygotowawczych do zawodów II stopnia zakwalifikowano 84 uczniów.

Do eliminacji pisemnych przystąpiło 82 uczniów.

Do części ustnej zakwalifikowało się 22 uczestników części pisemnej.

Do zawodów centralnych skierowano 8 uczestników eliminacji okręgowych i wszyscy zostali zakwalifikowani do tego etapu przez Komitet Główny.

Byli to:

Lp.

Imię i nazwisko Klasa Szkoła – miejscowość Nauczyciel – opiekun

1.

Joanna Byszuk

III

I LO Rzeszów mgr Bożena Putyło

2.

Justyna Gałuszka

III

I LO Przemyśl mgr Aneta Bednarczyk

3.

Gabriela Godek

III

LO Strzyżów mgr Mirosław Czarnik

4.

Joanna Hanus

III

I LO Krosno dr Zofia Bartecka-Prorok

5.

Magdalena Hudyma

II

I LO Jasło mgr Ewa Kasperek

6.

Kinga Kubicka

II

LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Aneta Wojciechowska

7.

Monika Ossolińska

III

LO Sióstr Prezentek Rzeszów mgr Aneta Wojciechowska

8.

Katarzyna Szepelak

III

I LO Krosno dr Zofia Bartecka-Prorok

Joanna Hanus i Katarzyna Szepelak zostały laureatkami eliminacji centralnych, pozostali uzyskali tytuły finalistów.

Gratulując ubiegłorocznych sukcesów, życzę wszystkim Koleżankom Polonistkom i Kolegom Polonistom satysfakcji ze spełnień zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

 

Irena Stryjkowska

 

Sekretarz KO OLiJP

w Rzeszowie