//
czytasz...

Nowości, książki

nowości wrzesień 2011

Oto lista pozycji książkowych. Będziemy ją dość często aktualizowali…

 

 

Dydaktyka i metodyka:

 

 • S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;
 • M. Ledzińska, E. Czerniawska, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, PWN, Warszawa 2011;
 • E. Chodkowska, M. Uberman, Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej, Wyd. UR. Rzeszów 2011;
 • B. Hurst, G. Reding, Profesjonalizm w uczeniu, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011;
 • J. Migdałek, A. Stolińska (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Nowe wyzwania edukacyjne, Wyd. UP, Kraków 2011;
 • K. Potyrała (red.), Kreatywny nauczyciel – wskazówki i rozwiązania, Wyd. UP, Kraków 2011;

 

Polonistyka, sztuka itd.

 • T. Burek, Niewybaczalne sentymenty, Wyd. Iskry, Warszawa 2011;
 • P. Czapczyk, Portret humanisty. Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury, Wyd. Poznańskie, Poznań 2011;
 • P. Dakowicz, Lecz ty spomnisz, wnuku… Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii, Wyd. Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2011;
 • A. Głąb (red.), Filozofia i literatura, Wyd. Semper, Warszawa 2011;
 • A. Janus-Sitarz, Szkolna lektura bliżej rzeczywistości, Wyd. Universitas, Kraków 2011;
 • J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Wyd. Universitas, Kraków 2011;
 • E. Godlewska-Byliniak, Tadeusz Kantor: sobowtór, melancholia, powtórzenie, Wyd. Homini, Kraków 2011;
 • Literatura Polska 1989-2009. Przewodnik, Korporacja Ha!art, Kraków 2011;
 • W. Sadkowski, Notebook Leworęcznego. Wpisy, wypisy, zapisy i zapiski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011;
 • Sł. Żerańska-Kominek, Muzyka w ogrodzie – ogród w muzyce, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011;