//
czytasz...

Piórem i myszą

„Kwartalnik Edukacyjny”

Jak ten czas leci! Lato już się prawie kończy! Jeżeli dziwili się temu upływowi bohaterowie dawnych dzieł, co mamy mówić my – kompulsywni uczestnicy tegoczesnych zajęć przeróżnych? Zapraszam do lektury letniego numeru „Kwartalnika Edukacyjnego”.

Łączymy w nim m.in. problemy z pogranicza wiedzy pedagogicznej i filozoficznej, opisane piórem profesora Kazimierza Szmyda, pytamy o sytuację dziecka w rodzinach dysfunkcyjnych, przedstawiamy sposoby organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Istotną sprawą jest także problem aspiracji i motywacji młodych w zależności od  środowisk, z których pochodzą, o czym również przeczytacie Państwo w numerze letnim. W Dyskusjach zaś zapisujemy uwagi o sytuacji ludzi wracających z emigracji i wynikających stąd trudnościach adaptacyjnych ich dzieci.

Warto przy tej okazji przypomnieć uwagi profesora Tomasza Szkudlarka. Wspomina on o postępującym w polskiej szkole procesie segregacji.  Nie musi to być proces całkowicie uświadomiony, dokonuje się jednak ze szkodą dla tkanki społecznej oraz poziomu średnich kompetencji kulturowych i obywatelskich. Zgoda na wulgarnie rozumianą rywalizację, tj. różnego rodzaju rankingowanie, pogłębia niewydolność całego społecznego organizmu. Tworzy rzadkie miejsca kształcenia wysokich kompetencji oraz wielkie przestrzenie edukacyjnej przeciętności i szarzyzny. Fakt ów źle rokuje dla rozwoju wielorakich i złożonych kompetencji obywatelskich i społecznych, nie tylko merytorycznych, tak potrzebnych młodym obywatelom naszego kraju. Grozi postępującą marginalizacją całych środowisk i regionów.